BLOG
Kilo Verdirme Ameliyatları Romatizmal Hastalıkları da Düzeltiyor

ABD’nin önemli merkezlerinden Harvard Tıp Okulu’ndaki bir araştırmaya göre; kilo verdirme ameliyatlarından sonra romatizma rahatsızlıklarında ciddi bir düzelme görülüyor. Bu yıl Arthritis Care isimli dergide yayımlanan çalışma; Romatoid Artrit rahatsızlığı olan kilolu hastaların, obezite ameliyatlarısonrasında, romatizmal rahatsızlıkların da belirgin oranda azaldığını ortaya koydu.

Ciddi kilo problemi ve beraberinde romatizma rahatsızlığı da olan 53 hastanın incelendiği araştırmada; hastaların ameliyattan 5 yıl sonraki değerlendirmelerinde, 40 kilonun üzerinde bir kilo kaybının sağlandığı görüldü. Aynı zamanda romatizmal rahatsızlık ciddiyetinde yüzde 74 oranında kontrol sağlanan hastaların, romatizma testlerinin de normale döndüğü gözlemlendi.

Kilo Verdirme Ameliyatı sonrası hastaların günlük aktivitelerini daha kolay gerçekleştirebildikleri ve romatizma ilaçlarına olan ihtiyaçlarının belirgin oranda azaldığı bildirildi. Kilo kaybının, ilaçsız bir tedavi yöntemi olarak, romatizmayı kontrol edebileceğinin vurgulandığı çalışmada; ameliyat sonrası düzelen metabolik problemlemlerin de romatizmal hastalıkların düzelmesinde etkili olabileceği belirtildi.

METABOLİK CERRAHİ VAKFI

Vakfımızın en temel amaçlarından birisi Metabolik Cerrahi ve Obezite Cerrahisi arasındaki konfüzyonu gidermektir. Gerek halk, gerekse hekimler arasında var olan bu konfüzyon bazı cerrahi camialarında bazı talihsiz “bu ameliyat da şekeri düzeltir” ifadeleri ile yerini bulmaktadır.

Vakfımız aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda obezite ameliyatlarına ait uzun dönem sonuçların, komplikasyon oranlarının ve ilave tedavi gereksinimlerinin halkın da anlayabileceği bir dille ifade bulmasını görev kabul etmiştir.

Olası tedavilerin tüm detayları ile daha iyi anlaşılması hem sonuçların optimizasyonunu sağlayacak, hem de hasta – hekim- tedavi uyumunu güçlendirecektir.